Wanneer u uw huisdier mee wilt nemen naar het buitenland, dient u zich te houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving omtrent invoer. Op de website van het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) kunt u de invoereisen per land binnen- en buiten Europa bekijken. Ook is op deze site informatie te vinden over dierziekten en hoe u uw dier hier tegen kunt beschermen.
Wij raden u aan om ruim op tijd te informeren aan welke eisen uw dier moet voldoen, dit in verband met vaccinaties die mogelijk enkele weken vooraf gegeven dienen te worden. Verder is het belangrijk om uw dier te beschermen tegen parasieten die niet in ons land voorkomen.
Om uw dier zo comfortabel mogelijk te laten zijn tijdens de reis hebben wij genoeg informatie. U kunt voor al deze adviezen terecht bij onze assistente.

Download