Bij cavia’s komen verschillende mijten voor; de vachtmijt, de schurtmijt en de oormijt. Mijten kunnen overgedragen worden via direct contact met een besmette cavia of besmette materialen.

Verschijnselen

De cavia heeft jeuk, en kan een kale, schilferige plek krijgen. Dit is vooral te zien achter de oren, bij de heupen en op de rug.

Diagnose

De dierenarts stelt de diagnose door middel van een huidafkrabsel. Dit huidafkrabsel wordt bekeken onder de microscoop.

Behandeling

Met een pipetje wordt de cavia behandeld, dit zorgt ervoor dat de mijten doodgaan en dus niet meer kunnen voortplanten. Na 14 dagen moet dit pipetje herhaald worden.