Bloedonderzoek

In onze kliniek hebben wij de beschikking over verschillende typen bloedanalyseapparatuur om de meeste bloedbepalingen direct op de kliniek te kunnen uitvoeren. Dit neemt meestal niet meer dan 30 minuten in beslag. Je kan daarom vaak wachten op de uitslag, zodat wij deze direct met je kunnen bespreken en een plan van aanpak kunnen maken voor een behandeling op maat voor jouw huisdier. Overige bloedonderzoeken sturen wij op naar een diergeneeskundig laboratorium (IDEXX) en hebben daar binnen 1 tot 3 werkdagen een uitslag van.

De volgende bepalingen kunnen bij ons in de kliniek worden uitgevoerd:

  • Nier- en leverfunctie: ureum, creatinine, ALT, AF, anorganisch fosfaat, totaal eiwit en albumine
  • Suikerziekte: glucose en fructosamine
  • Schildklierfunctie: Totaal T4
  • Elektrolyten: Natrium en kalium en chloride
  • Calcium
  • FIV en FeLV SNAPtest
  • Hartfunctie: Pro-BNP SNAP test
  • Hematocriet: % rode bloedcellen