Gezondheidscontrole

Dieren kunnen zelf niet zeggen of ze ziek zijn of pijn hebben. Tijdens een gezondheidscontrole bespreken wij met jou hoe het met je dier gaat en proberen we eventuele problemen in een vroeg stadium bij je dier te ontdekken. We doen dit door het uitvoeren van een zogenaamd klinisch onderzoek. Dit houdt in dat we je dier van kop tot staart nakijken: oren, ogen, gebit, hart, longen, buik, lymfeknopen, vacht, schildklier, gewicht, gewrichten en eventueel anaalklieren. Op deze manier kunnen tijdig afwijkingen worden gesignaleerd en kan onnodig ongemak bij je dier worden voorkomen. Belangrijk zijn het vroegtijdig opsporen en monitoren van (ouderdoms-)ziekten, zoals artrose en hart- en nierproblemen. Dit geldt ook overgewicht, suikerziekte en schildklierproblemen.

Bij de beoordeling van het gebit zien wij regelmatig tandsteen en tandvleesproblemen. Als tandsteen regelmatig wordt weggehaald blijven tandvlees, tanden en kiezen gezonder en hoeven er geen tanden en kiezen verloren te gaan. Ook bultjes kunnen worden onderzocht en eventueel worden verwijderd in een vroeg stadium. Hierdoor is de kans op volledige verwijdering en daarmee genezing groter en is daarmee ook de belasting van je dier minder groot. Ook kunnen de kosten van de behandeling lager zijn wanneer er vroeg wordt ingegrepen.

Normaal gesproken wordt er ten minste één gezondheidscontrole per jaar uitgevoerd en kan deze worden gecombineerd met een jaarlijkse vaccinatie. Bij jonge en oudere dieren adviseren wij om een extra halfjaarlijkse controle uit te laten voeren. Indien je besluit om niet te vaccineren is een jaarlijkse gezondheidscontrole toch belangrijk.