Operaties

Een operatie is nooit leuk, maar we doen er wel alles aan om het voor uw dier zo comfortabel mogelijk te maken. Dieren die bij ons geopereerd gaan worden of na de operatie uitslapen bevinden zich in het rustige achterdeel van onze kliniek. Vooraf aan een operatie wordt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij elk dier van kop tot staart wordt nagekeken. Afhankelijk van de leeftijd, de klachten van uw dier en uw wensen, kan ook een pre- anaesthetisch bloedonderzoek worden uitgevoerd.

Voorbereiding

Een paar dagen voor de operatie krijgt u een mail met informatie rondom de operatie. In deze mail staat waar u op moet letten en wat er gaat gebeuren tijdens de operatie. Bij aankomst op de kliniek vult u samen met de assistente een uitgebreid intakeformulier in. Zo weten wij waar wij bij uw dier rekening mee moeten houden.

Pre-anaesthetisch bloedonderzoek

Dat betekent dat er een bloedonderzoek plaatsvindt voordat uw dier onder narcose gaat. Met dit bloedonderzoek proberen wij een zo compleet en goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van uw dier. Daarmee kunnen we de risico’s van een narcose zoveel mogelijk beperken. Het komt namelijk regelmatig voor dat huisdieren nog geen klachten vertonen van afwijkingen die al wel met bloedonderzoek aan te tonen zijn. Dat kan het verloop van de narcose nadelig beïnvloeden.

Anesthesie (narcose) en bewaking

We maken gebruik van de moderne narcose middelen en hebben naast gasnarcose en zuurstof ook bewakingsapparatuur voor de ademhaling, hartslag en zuurstof saturatie van uw dier. Hierdoor kunnen we uw dier tijdens de operatie of behandeling zo goed mogelijk in de gaten houden.

Operatiekamers

We hebben twee operatiekamers. De eerste is enkel voor steriele / schone operaties. Hier doen we vrijwel alle operaties, zoals sterilisaties en castraties, bultjes weghalen etc. Daarnaast hebben we een tweede operatiekamer. Hier kunnen we onze narcoseapparatuur naartoe verplaatsen en hier behandelen we de gebitten, abcessen en andere operaties waar mogelijk bacteriën bij vrij komen. Door deze scheiding verminderen we de kans op infecties. Hierdoor is er meestal geen antibioticum kuur nodig voor of na de operatie.

Na de operatie

Als een dier weer goed wakker is en zichzelf goed op temperatuur kan houden, mag deze naar huis. Bij het ophalen van uw dier wordt er met u besproken hoe de operatie is verlopen en krijgt u een nazorg brief mee naar huis. Daarin staat precies wat er in de periode na de operatie belangrijk is om uw dier zo goed mogelijk te laten herstellen. Soms wordt er nog extra medicatie voorgeschreven. Bij de meeste operaties wordt een nacontrole uitgevoerd. Daarvoor kan er na de operatie alvast een afspraak worden gemaakt bij de assistente.
De dag na de operatie wordt u gebeld door de assistente om te informeren hoe de eerste dag na de operatie is verlopen en om eventuele vragen nog te beantwoorden.