Oorproblemen komen veel voor bij honden en geven vervelende klachten, met name jeuk en pijn aan het oor. Sommige honden zijn erg gevoelig voor oorontsteking. Bij katten zien we vaak een ander soort oorprobleem dan bij honden. Het is belangrijk om te weten hoe je een oorontsteking kunt herkennen, wat de mogelijke oorzaken zijn en wat we eraan kunnen doen. 

Hoe herken je oorpijn bij je hond of kat?

Oorpijn is vervelend voor je huisdier en kan verschillende oorzaken hebben. Vaak gaat dit gepaard met jeuk. Hoe eerder je oorpijn bij je hond of kat herkent, hoe sneller we op zoek kunnen gaan naar het probleem en de oplossing. 

Symptomen van oorpijn zijn: 

 • Met de kop schudden
 • Over de grond schuren met de kop
 • Krabben aan het oor
 • Pijnlijke reactie (piepen/kermen) bij aanraken van het oor
 • Afhangend oor (vaak bij katten)
 • Rode oorschelp met veel oorsmeer
 • Stinkend oor
 • Gezwollen oorschelp (bloedoor)

Hoe kunnen oorproblemen ontstaan?

Oorontsteking bij honden

De meest voorkomende oorzaken van oorontsteking bij honden zijn:

 1. Allergie: dit is de nummer één oorzaak van oorontsteking bij honden. Een allergie is een overdreven reactie van het afweersysteem van je hond op een stof die het lichaam niet herkent. Bepaalde hondenrassen zijn hier gevoeliger voor dan andere rassen. Je hond kan hier op iedere leeftijd plotseling last van krijgen. Er zijn verschillende typen allergieën. Een voedselallergie of atopie (omgevingsallergie) kan irritatie van de huid in het oor veroorzaken, waardoor bacteriën en gisten kunnen aanhechten. Dit geeft vooral jeuk en soms ook pijn. In dit artikel lees je meer over allergieën: https://dierenartshouten.nl/adviesbrieven/allergie/
 2. Bacteriële infectie en gistinfectie: meestal is er sprake van een onderliggend probleem, waardoor bacteriën of gisten de kans krijgen om aan te grijpen in het oor en daar een ontsteking te veroorzaken.  
 3. Mijten: mijten zijn kleine beestjes die eitjes leggen in het oor van je hond. Wanneer de eitjes uitkomen, ontwikkelen ze zich tot volwassen mijten. Bij jonge honden of dieren met een lage weerstand kan dit voor problemen zorgen. De mijten worden overgedragen door direct contact met een andere besmette hond of besmet huisdier. 
 4. Grasaren (‘kruipers’): een grasaar is een lange pluim met weerhaakjes die met name in de zomermaanden te vinden is. De grasaar kan in het oor van je hond terechtkomen en zorgt dan voor veel pijn en irritatie. In dit artikel lees je hier meer over: https://dierenartshouten.nl/grasaren-bij-honden-en-katten/ 

 Honden met hangoren hebben een groter risico op het ontstaan van oorontsteking. Dit komt doordat ze meer oorsmeer aanmaken, wat gunstig is voor bacteriën. Ook aangeboren nauwe gehoorgangen (zoals bij de Sharpei) of veel haren in de gehoorgang (zoals bij de poedel) kunnen voor oorontsteking zorgen. 

Daarnaast hebben honden die graag zwemmen een grotere kans op oorontsteking, omdat er tijdens het zwemmen vuil water in het oor terecht kan komen. Dit water bevat bacteriën die een ontsteking kunnen veroorzaken. 

Oorontsteking bij katten

De meest voorkomende oorzaken van oorontsteking bij katten zijn: 

 1. Oormijten: dit is de meest voorkomende oorzaak van oorontsteking bij katten. Mijten zijn kleine beestjes die in het oor van je kat terecht kunnen komen doordat er direct contact is geweest met een ander besmet dier. 
 2. Oorpoliep: een oorpoliep is een (goedaardige) zwelling van het slijmvlies in het oor van je kat. Het is niet helemaal zeker hoe een poliep ontstaat, maar waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat het slijmvlies chronisch geïrriteerd is. Dit kan bijvoorbeeld door infectie van de voorste luchtwegen met een virus zoals niesziekte. Ook erfelijkheid speelt waarschijnlijk een rol. 
 3. Allergie: dit komt bij katten minder vaak voor dan bij honden, maar het is zeker een mogelijke oorzaak die onderzocht moet worden. 

Bacteriële oorontsteking komt bij katten niet zo vaak voor. 

Diagnose stellen & behandelen

Om erachter te komen wat er precies met je hond of kat aan de hand is, zullen we met een otoscoop in de gehoorgang kijken. Als er veel viezigheid in het oor zit, dan is het nodig om het oor te spoelen. Vaak is het behandelen met een oorzalf al voldoende. 

Soms is alleen deze behandeling niet genoeg. Wij zullen dan, afhankelijk van de resultaten, aanvullend onderzoek doen. Mogelijkheden zijn:

 • Een oorswab nemen om het oorsmeer onder de microscoop te onderzoeken op gisten, mijten en bepaalde bacteriën.
 • Bij verdenking van een allergie kunnen we voor langere tijd een speciaal allergiedieet geven om te kijken waar je hond of kat precies een allergische reactie op heeft. 
 • Doorsturen om een CT-scan te laten maken bij verdenking van een oorpoliep in het middenoor.

Voorkomen

 • Controleer regelmatig de oren van je huisdier op roodheid, oorsmeer en geur.  
 • Neem bij vermoeden van een oorontsteking direct contact op met ons. Het kan namelijk erg pijnlijk zijn. Ook kan een oorontsteking chronisch worden en is dan een stuk lastiger te behandelen. Dit is erg pijnlijk voor je dier. 
 • Maak de oren van je hond na het zwemmen goed schoon door ze met een reiniger door te spoelen. 

Verdenk jij je huisdier van een oorontsteking? Neem dan vooral contact met ons op!