De stichting Friends of Animals verleent steun aan asielen in Spanje om zo de leefsituatie van de dieren ter plaatse te verbeteren. Onze kliniek is verzamelpunt voor oude diermedicijnen die via deze stichting naar Spanje verzonden worden. Helpt u mee? Kijk op www.friendsofanimals.nl voor meer informatie.