Heeft jouw huisdier acuut medische zorg nodig?

Voor een spoedsituatie zowel binnen als buiten onze openingstijden, bel je met 030-6352316.

Buiten onze openingstijden krijg je onze dierenarts zelf aan de telefoon of wordt doorverwezen naar de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden Nederland (SGMN), waar je snel verder wordt geholpen.

Indien je door de dierenarts gevraagd wordt om naar de kliniek toe te komen, houd er dan rekening mee dat de tarieven buiten openingstijden hoger liggen dan tijdens de normale openingstijden.

Direct de dierenarts bellen bij:

 • Aangereden dier met of zonder duidelijk zichtbare verwondingen, risico op inwendige bloedingen. Direct nader onderzoek gewenst; buiten bewustzijn, shock (bleek tandvlees, koude oren/poten voeten, angstig/rusteloos, sloom, zwakte)
 • Bloedingen met groot bloedverlies of pulserend uit de wond. Doe er een drukverband om en direct naar de kliniek komen.
 • Snel dikker wordende buik (hond): heftig braken zonder resultaat, buik wordt snel dik aan de linker zijde. Verlies van kwijl uit de bek. Pijnlijke buik. Dit kan een maagdraaiing betekenen. Direct nader onderzoek gewenst (dit is grote spoed omdat een maagdraaiing snel moet worden opgeheven, anders heeft de hond een grote kans op overlijden)
 • Ernstige problemen met ademhalen: ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem, hijgen. Paniek en niet durven liggen. De hals moet zoveel mogelijk worden gestrekt om het ademen te vergemakkelijken. Dit kan een aanwijzing voor ernstig long- of hartfalen zijn.
 • Niet kunnen plassen bij katers: persen op de blaas zonder resultaat, klaaglijk miauwen en soms schreeuwen van de pijn. Pijn aangeven bij oppakken onder de buik. Continu naar de bak gaan zonder te plassen of druppelsgewijs urine verliezen. Dit kan veroorzaakt worden door een verstopte plasbuis.

Ook reuen die niet kunnen plassen kunnen snel in een levensgevaarlijke situatie belanden.

 • Geboorteproblemen: bij een half uur continu persen of persweeën, terwijl het eerste jong 1 tot 2 uur eerder geboren werd. Pups warm meenemen met de moederhond.
 • Voortdurend braken en/of diarree: vooral bij jonge dieren is het spoed in verband met snel uitdrogen en verlies van zouten via braaksel en diarree.
 • Acute verlammingen: plotseling niet meer kunnen bewegen van 1 of meerdere lichaamsdelen. Pijnlijkheid bij staan, lopen of oppakken. Voorzichtig vervoeren, liefst op een rechte ondergrond.
 • Botbreuken, zeker waarbij er een bot uitsteekt. Deze raken snel besmet met bacteriën. Afdekken met schone doeken en zorgen dat de breuk zo min mogelijk beweegt tijdens het vervoer naar de kliniek. Botbreuken met een gesloten huid zijn ook erg pijnlijk en dienen als spoed behandeld te worden.
 • Ingeslikt voorwerp. Het kan zijn dat je dier snel moet braken of juist niet. Ook bij twijfel contact opnemen.
 • Oogbeschadigingen. Door een beschadiging van het hoornvlies kan het oog binnen in besmet raken met bacteriën en kan een dier zijn oogje verliezen.
 • Oog uit de oogkas. Dit komt vaak voor bij honden met een korte snuit. Het oog vochtig houden met olie of melk en een schone doek en zo snel mogelijk naar de kliniek komen.
 • Stil liggende darm bij een konijn, knaagdier of fret. Bij langer dan een dag niet eten kunnen er gasophopingen in de buik ontstaan. Dikke buik, knarsetanden of andere uitingen van pijn, wegkruipen, plat op de bodem van het hok liggen. Ook kan het dier koud aanvoelen.
 • Insektensteek met zwellingen aan de kop of in de keel. Dit kan een gevaar vormen voor de ademhaling.
 • Gebroken tand of kies. Bewaar het element in melk en neem het mee.
 • Vergiftigingen met symptomen als speekselen, braken , diarree, krampen, stuipen, coma; Altijd de verpakking van de gevaarlijke stof meenemen als deze bekend is!
 • Epileptische aanval waar het dier na een paar minuten niet zelf uitkomt.
 • Vogel met bloedende veerpen. Het bloeden moet worden gestopt omdat een vogel anders kan verbloeden.
 • Poes of teef met lichte stinkende vloeistof uit de vagina. Dit kan een aanwijzing zijn voor baarmoederontsteking.
 • Brandwonden
 • Elektrische schok
 • Hoge temperatuur (koorts/ oververhitting) en zeer lage temperatuur (shock/ onderkoeling)
 • Zieke pups en kittens: jonge dieren zijn snel uitgedroogd en lijden snel aan een tekort aan suiker in hun bloed.
 • Openstaande wond, moet binnen 2-6 uur gehecht worden. Bij twijfel toch overleggen met de spoedtelefoon.

Binnen 12 à 24 uur de dierenarts bellen bij: 

 • Epileptische aanval voor de eerste keer
 • Iets moeilijker ademhalen: moeite met ademhalen, met of zonder hoesten. Eet en drinkt wel.
 • Voortdurend heftig krabben, likken en/of bijten. Het kan ook voorkomen dat het dier zichzelf verwondt.
 • Mank lopen
 • Niet kunnen ontlasten: persen op ontlasting zonder of met een klein resultaat
 • Braken of diarree: meerdere keren braken of diarree zonder algemeen ziek zijn.

Bij twijfel geldt: altijd contact opnemen met de kliniek!

Contactgegevens SGMN (Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden Nederland):

Adres:

Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden Nederland

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren

Yalelaan 108

3584 CM Utrecht

Telefoonnummer: 0900 222 3000