Papegaaienziekte is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Chlamydia psittaci). Dieren die met deze bacterie geïnfecteerd zijn, kunnen deze overdragen op mensen. Niet alleen papegaaien maar ook duiven, parkieten, eenden, kalkoenen, kanaries en kippen kunnen papegaaienziekte krijgen. Vogels kunnen symptoomloos drager zijn, waardoor het moeilijk te onderscheiden is welke vogel wel, of juist niet is besmet. Door stress of een andere reden waardoor de vogel een verzwakt immuunsysteem krijgt, kan de vogel de bacterie gaan uitscheiden waardoor mensen of andere vogels in contact kunnen komen met de bacterie.

Verschijnselen

De verschijnselen die een vogel met papegaaienziekte vertoont zijn; neus- en ooguitvloeing, diarree en weinig eetlust.

Diagnose

Een diagnose kan gesteld worden aan de hand van een uitstrijkje van de oogleden, cloaca of de poep.

Behandeling

De vogel krijgt antibiotica toegediend zodat de bacterie dood gaat.

Voorkomen is beter dan genezen!

Zorg voor goede hygiëne. Maak het vogelhok eerst nat voordat u het schoonmaakt om verstuiving te voorkomen. Laat nieuwe vogels altijd testen op Psittacose.